FERNANDO HOYOS

Asociación Cidadá Galega

Te damos la bienvenida a WordPress.com

Utiliza esta plantilla para proporcionar información importante a tus lectores.

Llamada a la acción

Asociación FERNANDO HOYOS

Asociación Fernando Hoyos

Fins e obxectivos:

a) Defensa do dereito a unha vivenda digna

b) Loita contra a pobreza e a exclusión social

c) Desenvolvemento económico e autoemprego

d) Integración e convivencia intercultural: construíndo a igualdade e a cohesión social

e) Loita contra o racismo e a xenofobia

f) Feminismo: igualdade e liberdade

g) Solidariedade Internacional e cooperación ao desenvolvemento

h) Ecoloxismo

i) Extensión dun pensamento crítico

ACTIVIDADES QUE ORGANIZARÁ A ASOCIACIÓN PARA CONSEGUIR ESES OBXECTIVOS:

a) Intervención socioeducativa con mozas e mozos sen recursos económicos e desenvolvemento de programas de formación ocupacional.

b) Impulso de iniciativas de autoemprego, economía social e cooperativismo.

c) Fomento e formación do voluntariado para asesoramento nos barrios en temas de autoemprego e economía social.

d) Formación de diversos axentes, axentes de igualdade, persoal técnico, profesorado, …

e) Mobilización, sensibilización e concienciación social contra o racismo e a xenofobia.

f) Mobilización, sensibilización e concienciación social contra o machismo, o sexismo e a homofobia.

g) Investigación, avaliación social e impulso de proxectos integrais de desenvolvemento social, axuda aos desempregados e persoas pobres e/ou en risco de exclusión social.

h) Estudo e promoción de propostas dirixidas ás administracións públicas para complementar programas de desenvolvemento local e rexeneración de barrios en situación de depresión económica e marxinalidade social.

i) Información e asesoramento e casos de violencia de xénero


Añadir un vídeo

La plantilla Página de inicio tiene una sección para vídeos que te permite añadir un poco de contenido.

Llamada a la acción

A %d blogueros les gusta esto: